CV

מיכל גולדמן
1955 - נ. בתל אביב
תערוכות יחיד
1984 - גלריה גורדון, תל אביב
1986 - גלריית הסדנה לאמנות, יבנה
1987 - גלריה גורדון, תל אביב
1992 - גלריה שרה לוי, תל אביב
1996 - גלריה נלי אמן, תל אביב
1997 - הספרייה, המכללה לחינוך על-שם דוד ילין, תל אביב
1998 - הגלריה במכללה, מרכז החינוך על-שם יוסף ורבקה מאירוף, ירושלים
1999 - גלריית המומחה, תל אביב (יחד עם דוד ריבּ)
2006 - "עשב לימון", בית האמנים, תל אביב
2010 - "ארץ מובטחת", גלריה צדיק, תל אביב
2011 - "דיוקנאות", בית האמנים, תל אביב
2017 - "הזר של אורה", גלריה צדיק
2018 - "יוטיוב והשולחן הכחול", בית האמנים, תל אביב
תערוכות קבוצתיות
1980 - שבוע האמן הצעיר, זוכי מלגת קרן שרת, מוזיאון תל-אביב לאמנות
1983 - גלריה בינט, תל-אביב
1984 - גלריה אחד העם 90, תל-אביב
1985 - "רגע 1", גלריית סדנאות האמנים ע"ש איקה בראון, ירושלים
     - אמנים ישראלים ופלשתינים נגד הכיבוש ובעד חופש הביטוי, גלריה אחד העם 90, תל אביב
1986 - "רגע 2", גלריה שרה גילת, ירושלים
     - גלריה גימל, ירושלים
1987 - "די לכיבוש", תערוכת פוסטרים נודדת
   - "הומאז' לתל אביב", בית העירייה, פאריס
     - "הן אפשר", אמנים ישראלים ופלשתינים, תערוכה נודדת בארה"ב ובגרמניה
     - "נוף אורבני", גלריה שרה לוי, תל אביב
     - "נוף", הסדנה לאמנות, יבנה
     - "חלונות", אמנות לעם
1992 - "הרוח צומחת בין העצים", סדנאות האמנים, תל אביב
1993 - "ייחוד", בית האמנים, תל אביב
1994 - "ציור סטודיו", הגלריה לאמנות, מרכז ההנצחה, קריית טבעון
    - "לאן", אמנים פלשתינים וישראלים, תערוכה נודדת בגרמניה
1997 - "לחלוק את ירושלים", מרכז התרבות הפלשתיני, ירושלים
1998 - "דור המייסדים ודור הביניים", מוזיאון תל אביב לאמנות, תל אביב
     - "טובל במים טובל באור", מוזיאון ישראל, ירושלים
1999 - "90 לתל אביב יפו מראות עכשוויים", מוזיאון תל אביב לאמנות, תל אביב
2000 - הדפסים מפרוייקט הסדנה בכברי עם ג'ים דיין, מוזיאון ישראל, ירושלים, ומוזיאון תל אביב לאמנות
2002 - "מצע נשי", הגלריה לאמנות, אוניברסיטת בן גוריון, באר-שבע
    - "פורטרטים", הגלריה העירונית, נס ציונה
    - "האמיני יום יבוא", הגלריה באום אל פחם
2003 - "ברשות הרבים", מוזיאון תל-אביב לאמנות, ביתן הלנה רובינשטיין, תל אביב
2004 - "נקודת השקפה" מוזיאון תל-אביב לאמנות, תל אביב
2006 - "ספרי אמן ממרכז גוטסמן להדפס", מוזיאון תל אביב
2008 - "סלמה/הרצל: מראות מדרום תל אביב". גלריית סדנאות האמנים, תל אביב
2009 - "מחנה ציור" הגלריה העירונית רמלה והגלריה באופקים
2010 - "דומה ושונה" תערוכה משותפת עם דוד ריב, הגלריה באורנים
2011 - "אוצרים בע"מ" מוזיאון פתח תקווה
      - "ארשת פנים" מוזיאון תל אביב
2014 - "כסף" גלריה צדיק
2014 - "פסטיבל אמנות בין לאומי, ננז'ינג, סין
2016 - "מחנה ציור פעילים" מוזיאון הנגב, באר שבע
2017 - "אני לדודי ודודי לי", הגלריה העירונית כפר סבא 
מלגות ופרסים
1977 , 1979 - מלגה מטעם קרן תרבות אמריקה ישראל לאמנים צעירים
1984 - מלגת השתלמות, קרן ג'רסי, קליפורניה, ארה"ב
1997 - פרס שר החינוך והתרבות
2008 - הוצאת ספר אמן, מראה, סדנת ההדפס על-שם גוטסמן
הוראה
1979 - BFA מחלקה לאמנות, בצלאל
1979-1982 דפס-אמן והוראת ליטוגרפיה, סדנת ההדפס ירושלים
1983-1985 סדנה לאמנות יבנה
1987 - מוזיאון תל אביב
1994-1998 ויטל מרכז לימודי עיצוב
1999-2003 המכללה למנהל מסלול אקדמי
2004-2005  מכון לציור ופיסול על-שם אבני
2006 - מכללת שנקר ברמת גן
1979-1982 דפס-אמן והוראת ליטוגרפיה, סדנת ההדפס ירושלים
1983-1985 סדנה לאמנות יבנה
1987 - מוזיאון תל אביב
1994-1998 ויטל מרכז לימודי עיצוב
1999-2003 המכללה למנהל מסלול אקדמי
2004-2005  מכון לציור ופיסול על-שם אבני
2006 - מכללת שנקר ברמת גן