The High Windows / Eli Armon Azoulai / Haaret'z

Link to the original Article

הנוף הנשקף מהסטודיו של הציירת מיכל גולדמן - תנועת המכוניות בנתיבי איילון והבניינים הצפופים של דרום תל אביב - נטמע בציוריה, יחד עם האור הישראלי העכור

במורד רחוב לבנדה בתל אביב, על קו התפר שבין התחנה המרכזית לתחנת רכבת ההגנה ובין שכונת שפירא לנוה שאנן, ממוקם הבניין שבו עובדת הציירת מיכל גולדמן. בסטודיו שלה, בקומה הרביעית בבניין, יש חלונות רבים, וברגע הראשון נדמה שמדובר במגדל תצפית. הנוף הנשקף מהם מרהיב: מן הצד המזרחי הפנורמה רחבה ופתוחה, וחולשת על הסתעפות הכבישים המובילים לנתיבי איילון. מהצד המערבי ניבטים התחנה המרכזית החדשה ואזורי המגורים המוזנחים והצפופים הסמוכים אליה.